logo
中文
News About Us Exhibition Online Artists
Wood Sculpture   China   Gold Sculpture
Chen Cheng Hsiung 1942   Tsai Siao-fang 1938   Wu Chin 1956
Huang Ser Uang 1965   Shie Jia Heng 1965   Wang-Jen-Li 1968
Tzeng Su Ju 1954   Lin Guang Yi 1951   Lacquer
Huang Ma Ching 1952   Chen Jo Chuan 1954   Wang Sian Min 1950-2D
Tsai Ching Tien 1957   Yang Li Li 1958   Wang Sian Jhih 1952-3D
Bronze Sculpture   Li Yung Mi 1941   Steel
Chen Cheng Hsiung 1942   Hwataoyao 1984   Lin Chien Jung 1970
Duan An Kow 1963   Medium of Mixed Materials   Metal Sculpture
Huang Shi Yuan 1965   Hsu Chia Jung   Wen Chang Yang 1964
Rock Sculpture   Tu Wei Cheng 1969   Zhan Wang 1962
Juang Ding Kuen 1959   Leather Sculpture    
Inkstones   Tuan An Kow 1963    
Water Painting   Oil Painting
Chui-Tze-Hung 1936   Hong Chin Shen 1971
Huang Rui 1952   Li Shuang 1957
Bian-Ping-Shan 1958   Wen Chang Yang 1964
Chen Cheng Lung 1947   Wang Ji Xin 1966
Calligraphy   Photography
Lu Han Ping 1964   Michael Chen 1952
Block Printing   Embroidery
Shi Yi 1939   Huang Ye
Zhu De Qun 1920   Shi Jun 1958
Ha Bik Chuen 1925-2009   Nihonga
    Li Jhen Huei 1961
     
Facebook
Links Art Services Contact Us
Copyright 2012 All right reserved by the artists & hohoarts